(c) DM
" Zaklínačovo putování "

Napsal Pavel Kosatík

------======------

   Z časopisu: Ikárie - 1 MF 1993
   
   Meč a magie nejsou na našem knižním trhu častými hosty, a tak je tře-
ba být vděčný za každé nové dílko - zvášť má-li takové kvality jako tahle
pětice povídek A. Sapkowského. Jsou spojeny postavou zaklínače Geralta, 
"ne tak docela člověka", který putuje napůl skutečným a napůl pohádkovým 
světem, kde jsou lidé sužováni hejkaly, polednicemi, vílami, ale třeba i
hrůzostrašným lidojedem kostějem - a dává ten svět do pořádku tím, že kou-
zla odstraňuje, uhranutí ruší, kletby vypovídá. Sapkowski uvedl do svých 
povídek svět prastaré slovanské démonologie, a tím pádem i prostředí, ve 
kterém se jeho děje odehrávají, se liší od západní fantasy: všechno je pi-
toresknější, grotesknější, jsou to malé temné světy plné chaosu, ne mocné
říše s výstavnými městy, popisované výstavnými, vznešenými větami, které
používá klasická západní fantasy. Sapkowski ponechává reálie původních po-
hádek i se začarovanými princeznami, svatbou nakonec apod., škrtá však do-
bromyslnou naivitu pohádek a nahrazuje ji akcí v ději a lakonickou ironií
ve větné stavbě. Geralt žije v říši plné kouzel, ale ta říše má jasná pra-
vidla: "Po takovém snu, po probuzení, neměls nikdy zablácené nohy? Jehličí
v lůžku?" vyptává se jednoho ze svých "pacientů" a počíná si přitom s vě-
deckou vážností, jako lékař. Sapkowski na malé ploše vytvořil vlastní ří-
ši, nezaměnitelnou s žádnou jinou. To o sobě nemůže prohlásit každý SF 
spisovatel.
   V osobě A. Sapkowského se nám představuje hvězda první velikosti
dnešní polské SF. V letech 1986 a 1988 mu čtenáři Fantastyky udělili titul
Autor roku - ve stejné době, kdy u nás šli nahoru třeba F. Novotný nebo J.
Pecinovský, porovnávejme tedy. Autor, který - podobně jako Stevenson - za-
čal psát proto, aby udělal radost svému synovi, se chce psaní fantasy dál
věnovat; je přesvědčen, že v SF už bylo všechno objeveno, zatímco fantasy
disponuje ve slovanské mytolologii materiálem ne horším, než je mytologie
keltská a normanská.

[ Hlavní Strana ]

------======------

© '98 by Milan Dian
Poslední úprava: 24. ledna 2000
dian@atrey.karlin.mff.cuni.cz