(c) DM
" Fantasy, Postkomunismus - Nacionalismus & Sapkowski "

Napsal Dittmar Chmelař

------======------

   Z knihy: "Tandaradei!" Leonardo 1994
   
   David Brin, známý americký autor SF, se začátkem devadesátých let ne-
chal slyšet, že naděje SF literatury leží ve východní Evropě a že právě
zde budou vznikat díla, která budou ukazovat další směr. Maje na zřeteli
tato, jak pro znalce tak i laického milovníka SF zajisté překvapivá slova
(a to i navzdory tomu, že byla pravděpodobně vyslovena na základě dojmů ze
zcela zásadních politických změn, k nimiž zde došlo), napadá mě v této
souvislosti možné synonymum této prorocké vize, asociace navýsost aktuál-
ní, oprávněná a bezpochyby i velice působivá - Andrzej Sapkowski.
   Doslova jako blýskavice z čistého nebe zčeřila hladinu západní fanta-
sy zatím téměř nedotčené tůně knižního SF trhu v Čechách, na Moravě a na 
Slovensku povídková kniha polského spisovatele Andrzeje Sapkovského Zaklí-
nač - Stříbrný meč (Winston Smith, 1992). Jednotlivé příběhy spojené pos-
tavou zaklínače Geralta, jurodivého, nesmírně zručného, silného a chopného
"biotronika v nových podmínkách", který nejen patřičně rychle a účinně
vládne svým mečem, ale i kletbami a zaklínadly, porazily na hlavu všechny
konkurenty a získaly Ludvíka za nejlepší překladovou SF knihu roku 1992. O
rok později vychází v témže nakladatelství další série příběhů potulného
zaklínače, neustále bojujícího proti zlu, marně hledajícího lásku svého
života a bojícího se jako čert kříže svého osudu ve dvou knihách pod názvy
Zaklínač - Věčný oheň a Zaklínač - Meč osudu.  Oč méně vládne Geralt
v těchto dalších dobrodružstvích mečem, o to více se věnuje normálním al-
koholům života, z nichž nejdůležitější - osud - mu doslova nedává spát.
Sapkowski zde uvádí na scénu Yennefer, první dámu, respektive první čaro-
dějku Geraltova srdce, která je sním jen tehdy, kdy to sama chce, která 
kdysi dříve byla onde, později byla o něco méně tamhle aby později nebyla
vůbec nikde. A přitom to vše vypadá tak, jako by se Geralt s Yennefer mí-
jeli v čase.
   Co bylo příčinou tak nebývale velkého čtenářského zájmu a ohlasu? Ge-
ralt, jehož příběhy se v Polsku dočkaly i komiksové verze (a hovoří se i o
filmovém zpracování), je bezesporu velice zajímavou, nesmírně rafinovaně
vytvořenou postavou, jež se přesně trefila do zájmu čtenářů, a to nejen 
těch, kteří mají rádi fantasy. Sapkowski přitom nekonstruuje svět pohádko-
vé minulosti. Jednotlivé mýty a legendy, pocházející z různých míst a ča-
sů, jsou pro něho jako slova zcela vymyšleného uměleckého jazyka, který mu
umožňuje hovořit o všeobecně platných principech a emocích, o tesknotách
duše. Jeho mnohovrstevná próza nadchne každého čtenáře, který v jeho pří-
bězích nachází rafinovaně vytvořený archajický svět, brilantní děj, humor,
vášnivou lásku, nevypočitatelné zátočiny osudu, nádherný vypravěčský jazyk
s výraznými prvky postmodernismu, impozantní představivost a báječnou iro-
nii současnosti. Z klasických atributů fantasy, jako jsou duchové, nejrů-
znější příšery, zaklínadla a souboje, dovede Sapkowski těžit stejně, jako
chytrá žena z kreditní karty svého partnera.
   Významný polský kritik a autor SF Maciej Parowski o Sapkowského meto-
dě tvrdí, že je velice snadno rozpoznatelná. Sám autor ji nijak nezakrývá.
S vyzývavou, řemeslně perfektně zvládnutou drzostí se odvolává na různé
mýty, pohádky a legendy a také na naše současné spory, jež mezi sebou ve-
deme. U Sapkovského je literárním kobercem nádherný gobelín, který je u-
tkán ze zlata, stříbra a vlny, ale i z nylonu. Byl tkán v různých dobách
tkalci různých kultur.
   A ještě něco. Ze vší, byť sebepohádkovější "sapkowštiny" na nás dýchá
člověčenství s velkým Č; člověčina ve své krystalické podobě.
   V povídkové sbírce Tandaradei! se Sapkowski představuje jak dalšími 
příběhy ze svého zaklínačského světa mýtů a legend, tak také jako vynika-
jící autor posmodernistické prózy a hororu.
   Zaklínač Geralt a krásná čarodějka Yennefer se spolu poprvé setkávají
v příběhu Poslední přání, aby společně bojovali proti zlému džinovi pově-
tří. Stejně tak povídka Konec světa je vlasně prvním Geraltovým dobrodruž-
stvím. Jeho úkolem je ... domluvit se s čertem! Z Geraltovského cyklu se 
vymykají zbývající tři prózy knihy. V příběhu Tandaradei! se Sapkowski
představuje jako nesmírně vnímavý, lyrický pozorovatel vnitřního světa
mladé dívky, která ačkoliv není přitažlivá, dosáhne nakonec pomocí magic-
kých sil toho, po čem touží. To vše je podáno na pozadí brilantně vykres-
leného příběhu ve stylu Roalda Dahla.
   Povidka Muzikanti je Sapkowského pokusem o horor. Dlužno říci, že ve-
lice úspěšným pokusem. Tento působivý horor s ekologickým podtextem pojed-
nává o kočičích telepatických mutantech, kteří jsou živou obžalobou naší
ekologicky zcela ignorantské a impotentní civilizace.
   Bezesporu nejlepší Sapkowského kreací tohoto souboru je povídka 
V kráteru po bombě. Tento Sapkowského politpunkový (chcete-li vědět, co je 
to politpunk, přečtěte si povídku V kráteru po bombě) majstrštyk s prvky 
nefalšovaného, vycizelovaného polského černého humoru, je opravdovou bom-
bou, která by po dopadu na americkou půdu určitě zanechala setsakramentsky
hluboký kráter v podobě Huga nebo Nebuly. Samozřejmě v případě, že by Ame-
ričané nebyli tak neskutečně americky zahleděni do svého scifistického 
jáství, které nekompromisně eliminuje vše co není americké nebo v krajním
případě anglosaské. Jako jeden z mála současných autorů se Sapkovski - ač
sám vyhraněný "fantasista" - nebojí psát o naší nejbližší budoucnosti.
V této souvislosti mě napadá, že v naší SF kreace na toto téma naprosto 
chybějí. A přitom by bylo o čem psát! Sametová revoluce, neúčinné lustra-
ce, estébácké bezpečnostní agentury, rozdělení státu, kupónová privatiza-
ce, exkomunistické, hospodářské a ruské mafie, nepotrestaní zločinci,
okradení exulanti, v jejichž domech dodnes žijí prominenti bývalého režimu
i stoupající kriminalita - to jsou jen některé z možných námětů na pro do-
brý český politpunk. V této souvislosti zní zajímavě oznámení, že významný
polský autor SF, Marek Oramus, dokončuje román Rewolicja z dostawa na mie-
jsce (Revoluce s doručením na místo), pojednává o sametové revoluci
v Čechách, uskutečněné zcela jinak než tomu bylo ve skutečnosti, jako o- 
pravdové sci-fi. Oramus se konečně počáteční fáze listopadu 89 v Praze sám
velice aktivně zúčastnil.
   Příběh V kráteru po bombě je pro nás taktéž velkým vykřičníkem a vý-
strahou, jak by mohl vypadat katastrofický scénář rozdělení našeho bývalé-
ho státu a jak málo nás dělilo od toho, že bychom my, Češi a naši dřívější
spoluobčané Slováci, proti sobě leželi v zákopech a kráterech po bombách
každý na jiné straně Beskyd a mířili na sebe samopaly a bazukami. A také
dalším potvrzením oné již mnohokrát konstatované skutečnosti, že naciona-
lismus je ještě větší metlou lidstva než rakovina.
   Richard Bach kdysi napsal, že rytíři, princeznami, draky, čaroději,
čarodějnicemi, čerty, skřítky, velmoži, knížaty, vévody, kněžnami, barony
- prostě tím vším, čím jsme kdysi byli, jsme také zůstali. Ani v nejmenším
se od nich nelišíme. Máme na sobě pouze jiné kabáty a vstoupili do Sapkow-
ského postkomunistického světa praslovanské mytologie a démonologie nacio-
nalismu plného násilí, špinavými penězi podmíněného ekonomického pragmati-
smu a ekologiské impotence.
   Středověk stále trvá. No future.(?)

[ Hlavní Strana ]

------======------

< © '98 by Milan Dian
Poslední úprava: 24. ledna 2000
dian@atrey.karlin.mff.cuni.cz